ข่าวประเสริฐ

Jพระเยซู ตรัสว่า “ท่านต้องบังเกิดใหม่” คลิปเสียงด้านล่างจะบอกคุณว่า คุณจะบังเกิดใหม่อีกครั้งได้อย่างไร และ คุณสามารถแน่ใจอย่างไรว่าคุณจะมีชีวิตนิรันดร์

วิทยุพระเจ้า